הסדר תנועה בכבישים​​

הסדר תנועה בכבישים

הסדר תנועה באתר עבודה הכרחית לצורך ביצוע העבודה בבטיחות מרבית לעובדי האתר וכן למשתמשי הדרך , הסדר זה מתכנן ע"י מהנדס תנועה לפני תחילת העבודה הסדר תנועה באתר עבודה כולל שינוי בהסדר הקבוע ע"י אלמנטים שונים כגון סימון צבע חדש בכתום תמרור מעקות בטיחות זמניים וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדרך שימוש בדרך תוך כדי העבודה בבטיחות מרבית