מחיקות צבע

מחיקות צבע

מחיקות צבע

מחיקות צבע

לצורך שינוי הסדר תנועה קיים יש צורך לבצע מחיקת צבע קיים וסימון צבע חדש על פי הסדר התנועה  , לחברה ציוד למחיקת צבע בכבישים וסימון הסדר חדש לפי התוכנית המבוקשת